chat

Vannak dolgok,
amik nem várhatnak

Raiffeisen Személyi Kölcsön
kiemelkedően kedvező feltételekkel!


Érdekel!

Kalkuláljon most

Számoljon velünk, tudja meg néhány egyszerű lépésben,
milyen kondíciókkal juthat kedvező kölcsönhöz!

Kalkulátor


FT


hónap = ÉV


Tájékoztatjuk, hogy 80.000 és 100.000 Ft közötti jövedelem esetén az igénylés benyújtásához adóstárs bevonása szükséges!

Ft
%
%
%
Érdekel!
Küldje el az eredményeket a saját e-mail címére!

Amennyiben tetszett ajánlatunk, adja meg e-mail címét, és elküldjük Önnek a kalkuláció összegeit!

A megadott adatok alapján a kalkulátor a Raiffeisen Személyi Kölcsön és amennyiben megjelölésre kerültek, a megjelölt kedvezmények esetén érvényes kondíciók figyelembevételével, a kiválasztott kölcsönösszeggel és futamidővel számol. A Bank a benyújtott igényléseket egyedileg elbírálja, az ügyfélre vonatkozó egyedi kamat és THM érték, valamint az egyedi törlesztőrészlet eltérhet a feltüntetett értéktől. A kalkuláció eredménye kizárólag tájékoztatásra szolgál, és nem jelent garanciát a megjelenített feltételekkel történő kölcsönnyújtásra.

Részletek

Előnyök

Már 8,95% kamattól
Visszahívás egy órán belül !
Előzetes telefonos hitelbírálat
akár 30 perc alatt !
Érdekel!

Egyszerű és gyors

1.

Online regisztráció

2.

1 órán belüli
visszahívás és
előzetes bírálat
!

3.

Igénylés benyújtása

4.

Gyors hitelbírálat

5.

Folyósítás

Érdekel!

Reprezentatív példa

Reprezentatív példa

Aktív számlahasználathoz kapcsolódó kedvezmény és jövedelem kedvezmény igénybevételével: kölcsönösszeg: 1.000.000 Ft, futamidő: 84 hónap, kedvezményes hitelkamat mértéke: 8,95%, hitelkamat típusa: rögzített, THM: 9,9%, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 1.364.852 Ft, hitel teljes díja: 364.852 Ft, hitelbírálati díj: 10.000 Ft, eseti átutalási megbízás kalkulált díja: 5.500 Ft, kamat összege: 349.352 Ft, havi törlesztőrészlet összege: 16.064 Ft, Kedvezmény típusa és mértéke: aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezmény (3%) és jövedelem kedvezmény (8%). A feltételek változása a feltüntetett adatokat módosítja. További információ a Részletek pont alatt.
Kamatkedvezmény nélkül: kölcsönösszeg: 1.000.000 Ft, futamidő: 84 hónap, hitelkamat mértéke: 19,95%, hitelkamat típusa: rögzített, THM: 22,6%, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 1.878.293 Ft, hitel teljes díja: 878.293 Ft, hitelbírálati díj: 10.000 Ft, eseti átutalási megbízás kalkulált díja: 5.500 Ft, kamat összege: 862.793 Ft, havi törlesztőrészlet összege: 22.176 Ft. A feltételek változása a feltüntetett adatokat módosítja. További információ a Részletek pont alatt.
Gyorsaság szolgáltatással: kölcsönösszeg: 400.000 Ft, futamidő: 48 hónap, hitelkamat mértéke: 20,95%, hitelkamat típusa: rögzített, THM: 24,2%, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 600.225 Ft, hitel teljes díja: 200.225 Ft, hitelbírálati díj: 4.000 Ft, eseti átutalási megbízás kalkulált díja: 2.200 Ft, kamat összege: 194.025 Ft, havi törlesztőrészlet összege: 12.376 Ft. A feltételek változása a feltüntetett adatokat módosítja. További információ a Részletek pont alatt. További reprezentatív példákért kattintson.

Fontosabb termékjellemzők
Igényelhető kölcsönösszeg: 200.000 Ft - 5.000.000 Ft
Igényelhető futamidő: 3 év - 7 év
Kamat: 8,95% - 20,95%
THM: 9,8% - 24,5%
A minimum THM érték 8,95% kamat, 1% hitelbírálati díj, 7 éves futamidő, és 3.300.000 Ft feletti kölcsönösszeg esetén, a maximum THM érték 20,95% kamat, 1% hitelbírálati díj, 3 éves futamidő és 600.000 Ft alatti kölcsönösszeg esetén érvényes.

Érdekel!

Kisokos

Önnek ajánljuk a Raiffeisen Személyi Kölcsönt, ha
 • • kiszámítható és biztonságos kölcsönt szeretne,
 • • gyors és hatékony segítséget keres pénzügyi nehézségek, nem várt események finanszírozására,
 • • nagyobb kiadásokat szeretne most megvalósítani, mint lakásfelújítás vagy korszerűsítés, tartós fogyasztási cikk vásárlás,
 • • új autót szeretne vásárolni, vagy a régi autóját szeretné lecserélni,
 • • belevágna végre egy régóta tervezett hobbiba, mint a fényképezés, kerékpározás, zongorázás, varrás vagy búvárkodás.
 • • meglévő hiteleit szeretné kedvezőbbre cserélni
A kölcsönigénylés minimális általános feltételei:
 • • Betöltött 18. életév.
 • • Ha az életkor a kölcsön igénylésekor 21 év alatt van, vagy a kölcsön lejáratakor meghaladja a 70. évet, olyan adóstárs bevonása szükséges, akinek életkora az igényléskor 21 év felett, a kölcsön lejáratakor 70 év alatt van, és megfelel a további hiteligénylési feltételeknek is.
 • • Magyarországi állandó lakcím vagy tartózkodási engedély.
 • • Minimum 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony a jelenlegi munkahelyenés már lejárt próbaidő. Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások - Kft., Bt., Kkt. - tulajdonosai esetén minimum 12 hónapos folyamatos gazdasági tevékenység.
 • • Egyedüli igénylőként minimum 100.000 Ft, adóstárssal minimum 80.000 Ft/fő igazolt havi nettó jövedelem.
 • • Alkalmazottak esetén a jövedelemnek bármely magyarországi pénzintézetnél vezetett lakossági bankszámlára kell érkeznie.
 • • Vezetékes telefon vagy előfizetéses mobiltelefon, illetve feltöltő kártyás mobiltelefon.
 • • Legalább kéthavi aktív, lakossági bankszámla-múlt bármely magyarországi pénzintézetnél.
 • • 3.000.000 Ft feletti kölcsönösszeg esetén adóstárs bevonása szükséges.
 • • A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nem tartalmaz az igénylőre vonatkozóan mulasztással, visszaéléssel vagy adósságrendezési eljárással kapcsolatos információt.
 • • Nem Raiffeisen Bank által nyújtott hitel kiváltása esetén további feltétel, hogy a kiváltásra kerülő kölcsön/hitel legalább 6 hónapja fennálljon és a fennálló tartozás/a hitelkeret legalább 200.000 Ft összegű legyen, valamint a hitellel/kölcsönnel kapcsolatos fizetési kötelezettségét az ügyfél késedelem nélkül teljesítse.

A Bank egyedi döntés alapján, illetve egyes terméktípusoknál a fenti feltételektől eltérhet. A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet figyelembevételével a Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az elfogadható jövedelmek köréről, és azok igazolásának módjáról.

FEDEZETLEN RAIFFEISEN SZEMÉLYI KÖLCSÖN

A Raiffeisen Személyi Kölcsön igényléséhez és kifizetéséhez szükséges dokumentumok - dokumentációs könnyítések nélkül

 • • Érvényes személyi igazolvány (ennek hiányában új kártyaformátumú vezetői engedély, vagy útlevél), lakcímkártya és adóigazolvány. Ideiglenes dokumentumokat a Bank nem fogad el.
 • • 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás:
  • Alkalmazott esetén munkáltatói igazolás.
  • Vállalkozó esetén NAV jövedelemigazolás és NAV Igazolás a köztartozásokról (ha az igénylő társas vállalkozás tulajdonosa, akkor a cége köztartozásairól).
  • Nyugdíjas esetén éves nyugdíjértesítő másolat, nem öregségi nyugdíj, valamint hozzátartozói ellátás (özvegyi nyugdíj) esetén a nyugdíjhatározat másolata. Amennyiben a nyugdíj nem bankszámlára érkezik, akkor az utolsó két havi nyugdíjszelvény benyújtása szükséges.
  • • Egyedi hitelbírálattól függően a bank az alkalmazottaktól és a nyugdíjasoktól is kérhet NAV jövedelemigazolást.
 • • Az igénylő saját nevére vagy bejelentett lakcímére szóló vezetékes telefon vagy előfizetéses mobiltelefon esetén utolsó havi telefonszámla. Ennek hiányában a bejelentett lakcímre szóló 2 db különböző utolsó havi közüzemi (víz, gáz, villany, távhő, Internet) számla.
 • • Utolsó kéthavi bankszámlakivonat arról a lakossági bankszámláról, amelyre az igénylő havi jövedelme érkezik. Egyéni vállalkozók esetén, amennyiben nem rendelkezik lakossági bankszámlával, az egyéni vállalkozói bankszámlakivonatot is elfogadjuk.
 • • Másik hitelintézetnél fennálló hitelkeret kiváltása esetén:
  • • Az igénylést megelőző utolsó 3 havi kivonat arról a számláról, amihez a hitelkeret kapcsolódik.
  • • Nyilatkozat a szerződés felmondásáról.
  • • Nyilatkozat a kiváltásra kerülő hitelkeret teljes összegéről, a hitel azonosító számáról, valamint arról a számlaszámról, amelyre a Bank a kölcsön összegét vagy annak egy részét átutalhatja.
 • • Másik hitelintézetnél fennálló tartozás kiváltása esetén:
  • • Az igénylést megelőző 6 havi bankszámlakivonat arról a bankszámláról, amelyről a kiváltandó hitel törlesztése történik. Ha csekken történik a fizetés, akkor az utolsó 6 havi befizetett csekk benyújtása szükséges.
  • • A kiváltásra kerülő hitel/kölcsönszerződés másolati példánya.
 • • A kifizetéshez: igazolás a fennálló tartozás összegéről a kölcsönszerződésben meghatározott adattartalommal. Kérjük, hogy a kiváltandó kölcsönt nyújtó Hitelintézettől igényelje az igazolás kiállítását.
 • • 2 millió forint feletti kölcsönösszegnél a Bank a kölcsön rendelkezésre bocsátását közjegyző előtt tett egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat átadásához köti.


Dokumentációs könnyítések

Alkalmazottak és nyugdíjasok esetén, amennyiben az igénylést megelőző 6 hónapban a munkabér/nyugdíj legalább 100 000 Ft összegben Raiffeisen Bankszámlára érkezett, a Bank az alábbi dokumentációs könnyítéseket alkalmazza:
 • • alkalmazottak esetén munkáltatói igazolás benyújtása csak 2 millió Ft feletti kölcsönösszeg esetén szükséges
 • • telefonszámla, valamint közüzemi számla benyújtása nem szükséges
 • • egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatot csak 3 millió Ft feletti kölcsönösszeg esetén kér a Bank.

A munkabér/nyugdíj akkor tekinthető Raiffeisen bankszámlára érkezettnek, ha a jóváírt összeg jogcíme a bankszámla közlemény rovatából egyértelműen, a Bank számára további vizsgálat nélkül megállapítható.

A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a hitelbírálat során a felsoroltakon kívül más dokumentumokat is kérjen, vagy egyes dokumentumok bemutatásától eltekintsen.

A kölcsönigényléssel kapcsolatos egyéb információkról és egyedi esetben szükséges dokumentumokról munkatársunk nyújt felvilágosítást. Kérjük, keresse fel legközelebbi bankfiókunkat, vagy hívja a 06-40-48-48-48-as számot!

A Bank a jóváhagyott kölcsönigénylés alapján a kölcsönigénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásától számított 48 órás határidőt vállal a kölcsön folyósítására a mindenkor hatályos Fedezetlen Hitelek Lakossági Kondíciós Listában szereplő feltételek fennállása esetén.

További általános információért kérjük, tanulmányozza át Hitelkisokosunkat.

Érdekel!

Érdekel az ajánlat!

Érdekel az ajánlat!

Az igényléshez az alábbi feltételek teljesülése szükséges:
+36