Akárhonnan nézi,
ez egy jó ajánlat

Raiffeisen Személyi Kölcsön

Kamat: 8,95%-tól
THM: 9,8%-tól

Kalkuláljon most

Számoljon velünk, tudja meg néhány egyszerű lépésben,
milyen kondíciókkal juthat kedvező kölcsönhöz!

Személyi kölcsön kalkulátor


FT


hónap = ÉV


Tájékoztatjuk, hogy 80.000 és 100.000 Ft közötti jövedelem esetén az igénylés benyújtásához adóstárs bevonása szükséges!

Ft
%
%
%
Visszahívást kérek!

A megadott adatok alapján a kalkulátor a Raiffeisen Személyi Kölcsön és amennyiben megjelölésre kerültek, a megjelölt kedvezmények esetén érvényes kondíciók figyelembevételével, a kiválasztott kölcsönösszeggel és futamidővel számol. A Bank a benyújtott igényléseket egyedileg elbírálja, az ügyfélre vonatkozó egyedi kamat és THM érték, valamint az egyedi törlesztőrészlet eltérhet a feltüntetett értéktől. A kalkuláció eredménye kizárólag tájékoztatásra szolgál, és nem jelent garanciát a megjelenített feltételekkel történő kölcsönnyújtásra.

Részletek

Érdekel az ajánlat!

Érdekel a személyi kölcsön ajánlat!

Az igényléshez az alábbi feltételek teljesülése szükséges:
+36

Előnyök

Már 8,95% kamattól
Visszahívás egy órán belül !
48 órás folyósítás
Érdekel!

A Raiffeisen kölcsön igénylés egyszerű és gyors

1.

Online regisztráció

2.

1 órán belüli
visszahívás és
előzetes bírálat
!

3.

Igénylés benyújtása

4.

Gyors hitelbírálat

5.

Folyósítás

Érdekel!

Reprezentatív példa

Reprezentatív példa

Aktív számlahasználathoz kapcsolódó kedvezmény és jövedelem kedvezmény igénybevételével: kölcsönösszeg: 1.000.000 Ft, futamidő: 84 hónap, kedvezményes hitelkamat mértéke: 8,95%, hitelkamat típusa: rögzített, THM: 9,9%, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 1.364.852 Ft, hitel teljes díja: 364.852 Ft, hitelbírálati díj: 10.000 Ft, eseti átutalási megbízás kalkulált díja: 5.500 Ft, kamat összege: 349.352 Ft, havi törlesztőrészlet összege: 16.064 Ft, Kedvezmény típusa és mértéke: aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezmény (3%) és jövedelem kedvezmény (8%). A feltételek változása a feltüntetett adatokat módosítja. További információ a Részletek pont alatt.
Kamatkedvezmény nélkül: kölcsönösszeg: 1.000.000 Ft, futamidő: 84 hónap, hitelkamat mértéke: 19,95%, hitelkamat típusa: rögzített, THM: 22,6%, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 1.878.293 Ft, hitel teljes díja: 878.293 Ft, hitelbírálati díj: 10.000 Ft, eseti átutalási megbízás kalkulált díja: 5.500 Ft, kamat összege: 862.793 Ft, havi törlesztőrészlet összege: 22.176 Ft. A feltételek változása a feltüntetett adatokat módosítja. További információ a Részletek pont alatt.
Gyorsaság szolgáltatással: kölcsönösszeg: 400.000 Ft, futamidő: 48 hónap, hitelkamat mértéke: 20,95%, hitelkamat típusa: rögzített, THM: 24,2%, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 600.225 Ft, hitel teljes díja: 200.225 Ft, hitelbírálati díj: 4.000 Ft, eseti átutalási megbízás kalkulált díja: 2.200 Ft, kamat összege: 194.025 Ft, havi törlesztőrészlet összege: 12.376 Ft. A feltételek változása a feltüntetett adatokat módosítja. További információ a Részletek pont alatt. További reprezentatív példákért kattintson.

Fontosabb termékjellemzők
Igényelhető kölcsönösszeg: 200.000 Ft - 5.000.000 Ft
Igényelhető futamidő: 3 év - 7 év
Kamat: 8,95% - 20,95%
THM: 9,8% - 24,5%
A minimum THM érték 8,95% kamat, 1% hitelbírálati díj, 7 éves futamidő, és 3.300.000 Ft feletti kölcsönösszeg esetén, a maximum THM érték 20,95% kamat, 1% hitelbírálati díj, 3 éves futamidő és 600.000 Ft alatti kölcsönösszeg esetén érvényes.

Érdekel!

Meglévő hitelét kedvezőbbre cserélné?

Csökkentse havi hitelterheit egyetlen összevont kölcsönnel.

Személyi kölcsön kisokos

Önnek ajánljuk a Raiffeisen Személyi Kölcsönt, ha
 • • kiszámítható és biztonságos kölcsönt szeretne,
 • • gyors és hatékony segítséget keres pénzügyi nehézségek, nem várt események finanszírozására,
 • • nagyobb kiadásokat szeretne most megvalósítani, mint lakásfelújítás vagy korszerűsítés, tartós fogyasztási cikk vásárlás,
 • • új autót szeretne vásárolni, vagy a régi autóját szeretné lecserélni,
 • • belevágna végre egy régóta tervezett hobbiba, mint a fényképezés, kerékpározás, zongorázás, varrás vagy búvárkodás.
 • • meglévő hiteleit szeretné kedvezőbbre cserélni
A kölcsönigénylés minimális általános feltételei:
 • • Betöltött 18. életév.
 • • Ha az életkor a kölcsön igénylésekor 21 év alatt van, vagy a kölcsön lejáratakor meghaladja a 70. évet, olyan adóstárs bevonása szükséges, akinek életkora az igényléskor 21 év felett, a kölcsön lejáratakor 70 év alatt van, és megfelel a további hiteligénylési feltételeknek is.
 • • Magyarországi állandó lakcím vagy tartózkodási engedély.
 • • Minimum 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony a jelenlegi munkahelyenés már lejárt próbaidő. Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások - Kft., Bt., Kkt. - tulajdonosai esetén minimum 12 hónapos folyamatos gazdasági tevékenység.
 • • Egyedüli igénylőként minimum 100.000 Ft, adóstárssal minimum 80.000 Ft/fő igazolt havi nettó jövedelem.
 • • Alkalmazottak esetén a jövedelemnek bármely magyarországi pénzintézetnél vezetett lakossági bankszámlára kell érkeznie.
 • • Vezetékes telefon vagy előfizetéses mobiltelefon, illetve feltöltő kártyás mobiltelefon.
 • • Legalább kéthavi aktív, lakossági bankszámla-múlt bármely magyarországi pénzintézetnél.
 • • 3.000.000 Ft feletti kölcsönösszeg esetén adóstárs bevonása szükséges.
 • • A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nem tartalmaz az igénylőre vonatkozóan mulasztással, visszaéléssel vagy adósságrendezési eljárással kapcsolatos információt.
 • • Nem Raiffeisen Bank által nyújtott hitel kiváltása esetén további feltétel, hogy a kiváltásra kerülő kölcsön/hitel legalább 6 hónapja fennálljon és a fennálló tartozás/a hitelkeret legalább 200.000 Ft összegű legyen, valamint a hitellel/kölcsönnel kapcsolatos fizetési kötelezettségét az ügyfél késedelem nélkül teljesítse.

A Bank egyedi döntés alapján, illetve egyes terméktípusoknál a fenti feltételektől eltérhet. A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet figyelembevételével a Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az elfogadható jövedelmek köréről, és azok igazolásának módjáról.

A Raiffeisen Személyi Kölcsön igényléséhez és kifizetéséhez szükséges dokumentumok - dokumentációs könnyítések nélkül

 • • Érvényes személyi igazolvány (ennek hiányában új kártyaformátumú vezetői engedély, vagy útlevél), lakcímkártya és adóigazolvány. Ideiglenes dokumentumokat a Bank nem fogad el.
 • • 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás:
  • Alkalmazott esetén munkáltatói igazolás.
  • Vállalkozó esetén NAV jövedelemigazolás és NAV Igazolás a köztartozásokról (ha az igénylő társas vállalkozás tulajdonosa, akkor a cége köztartozásairól).
  • Nyugdíjas esetén éves nyugdíjértesítő másolat, nem öregségi nyugdíj, valamint hozzátartozói ellátás (özvegyi nyugdíj) esetén a nyugdíjhatározat másolata. Amennyiben a nyugdíj nem bankszámlára érkezik, akkor az utolsó két havi nyugdíjszelvény benyújtása szükséges.
  • • Egyedi hitelbírálattól függően a bank az alkalmazottaktól és a nyugdíjasoktól is kérhet NAV jövedelemigazolást.
 • • Utolsó kéthavi bankszámlakivonat arról a lakossági bankszámláról, amelyre az igénylő havi jövedelme érkezik. Egyéni vállalkozók esetén, amennyiben nem rendelkezik lakossági bankszámlával, az egyéni vállalkozói bankszámlakivonatot is elfogadjuk.
 • • Másik hitelintézetnél fennálló hitelkeret kiváltása esetén:
  • • Az igénylést megelőző utolsó 3 havi kivonat arról a számláról, amihez a hitelkeret kapcsolódik.
  • • Nyilatkozat a szerződés felmondásáról.
  • • Nyilatkozat a kiváltásra kerülő hitelkeret teljes összegéről, a hitel azonosító számáról, valamint arról a számlaszámról, amelyre a Bank a kölcsön összegét vagy annak egy részét átutalhatja.
 • • Másik hitelintézetnél fennálló tartozás kiváltása esetén:
  • • Az igénylést megelőző 6 havi bankszámlakivonat arról a bankszámláról, amelyről a kiváltandó hitel törlesztése történik. Ha csekken történik a fizetés, akkor az utolsó 6 havi befizetett csekk benyújtása szükséges.
  • • A kiváltásra kerülő hitel/kölcsönszerződés másolati példánya.
  • • A kifizetéshez: igazolás a fennálló tartozás összegéről a kölcsönszerződésben meghatározott adattartalommal. Kérjük, hogy a kiváltandó kölcsönt nyújtó Hitelintézettől igényelje az igazolás kiállítását.

Dokumentációs könnyítések

Alkalmazottak esetén, amennyiben az igénylést megelőző 6 hónapban a munkabér legalább 100 000 Ft összegben Raiffeisen Bankszámlára érkezett, a Bank az alábbi dokumentációs könnyítést alkalmazza: munkáltatói igazolás benyújtása csak 2 millió Ft feletti kölcsönösszeg esetén szükséges

A munkabér akkor tekinthető Raiffeisen bankszámlára érkezettnek, ha a jóváírt összeg jogcíme a bankszámla közlemény rovatából egyértelműen, a Bank számára további vizsgálat nélkül megállapítható.

A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a hitelbírálat során a felsoroltakon kívül más dokumentumokat is kérjen, vagy egyes dokumentumok bemutatásától eltekintsen.

A kölcsönigényléssel kapcsolatos egyéb információkról és egyedi esetben szükséges dokumentumokról munkatársunk nyújt felvilágosítást. Kérjük, keresse fel legközelebbi bankfiókunkat, vagy hívja a 06-40-48-48-48-as számot!

A Bank a jóváhagyott kölcsönigénylés alapján a kölcsönigénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásától számított 48 órás határidőt vállal a kölcsön folyósítására a mindenkor hatályos Fedezetlen Hitelek Lakossági Kondíciós Listában szereplő feltételek fennállása esetén.

További általános információért kérjük, tanulmányozza át Hitelkisokosunkat.

Érdekel!