Személyi Kölcsön Hitelfutár akció 10.000 Ft Tesco ajándékutalvánnyal
A Bank akciót hirdet, amely keretében 10.000 Ft értékű Tesco ajándékutalványt ad azon meglévő és új Ügyfeleinek, akik 2018.03.19 - 2018.04.27 között telefonos ügyfélszolgálaton keresztül Raiffeisen Személyi Kölcsönt igényelnek hitelfutár igénybevételével, továbbá a kölcsönösszeg ezen időszakban kiállított igénylőlap alapján legkésőbb 2018.05.25-ig folyósításra kerül.
További feltételek:
 • A kölcsönnek nem célja a Raiffeisen Banknál fennálló kölcsön/hiteltartozás kiváltása.
 • Az ügyfél nem Személyi Kölcsön Extra elnevezésű terméket igényel.
 • Az ügyfélnek nem volt 30 napot és 5 000 Ft-ot meghaladó késedelme és/vagy kerettúllépése semmilyen Banki termék illetve szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a kölcsön folyósítása és az utalvány postázása között eltelt időszakban.
 • Az ügyfél az utalvány postázásának napján aktív forint számlával rendelkezik és a Bankkal szemben a Raiffeisen Személyi Kölcsönből eredően tőketartozása áll fenn.
 • A kölcsön zárolás alóli feloldásának szerződésben meghatározott feltételei maradéktalanul teljesülnek.
 • Igénylő a Raiffeisen Bank Zrt.-nek és leányvállalatainak nem munkavállalója, vezető tisztségviselője vagy ezek közeli hozzátartozója.
 • Az ügyfél magyarországi munkaviszonnyal és határozatlan idejű munkaszerződéssel vagy magyarországi nyugdíjjal rendelkezik
 • Az ügyfél magyarországi lakcímmel rendelkezik.
 • Az ügyfél e-mail címmel rendelkezik és azt a Bank rendelkezésére bocsátja.
 • Az ügyfél maximum 2 millió Ft kölcsönösszeget igényel.
 • Adóstárs bevonása kizáró feltétel.
 • Meglévő ügyfél esetén a Bank rendszereiben nyilvántartott adatai aktualizáltak és a valóságnak megfelelnek.
 • Az ügyfél nem kért Személyi Kölcsönre vonatkozó ajánlatot bankfiókban (előszűrés) a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történő igénylést megelőző 30 napon belül.
Az ajándékutalványt a Bank ajánlott küldeményként postázza az Ügyfél Raiffeisen Személyi Kölcsön igénylőlapon feltüntetett értesítési címére legkésőbb 2018. 06.30-ig. A Bank az utalvány kézbesítését egy alkalommal kísérli meg. Sikertelen kézbesítés esetén Ügyfél elveszíti az utalványra való jogosultságát.

A tájékoztatás nem teljes körű. A Raiffeisen Személyi Kölcsönre vonatkozó aktuális feltételek és a választható kedvezmények részletes feltételei megtalálhatóak a mindenkor hatályos Fedezetlen Lakossági Hitelek Kondíciós Listában.

KALKULÁLJA KI TÖRLESZTŐJÉT!

Kölcsönösszeg
FT
Futamidő
60 HÓNAP = 5 ÉV
Havi nettó jövedelmem
 • LEGJOBB KAMAT!
Aktív számlahasználatot vállalok
A kalkuláció eredménye:
Havi törlesztőrészlet:
Kamatláb:
THM:

A kalkulátor a megadott adatok alapján, a Raiffeisen Személyi Kölcsönre, és adott esetben a választott kedvezményre érvényes aktuális feltételek figyelembevételével számol. A Bank a benyújtott igényléseket egyedileg elbírálja, az ügyfélre vonatkozó egyedi kamat és THM érték, valamint az egyedi törlesztőrészlet eltérhet a feltüntetett értéktől. A kalkuláció eredménye kizárólag tájékoztatásra szolgál, és nem jelent garanciát a megjelenített feltételekkel történő kölcsönnyújtásra.

Mindent a Hitelfutárról

MIÉRT JÓ VÁLASZTÁS
A RAIFFEISEN SZEMÉLYI KÖLCSÖN?

7,95%

Már 7,95%-os kamattól

Futár

Országszerte bárhonnan elhozzuk az igénylési dokumentumcsomagot.

2 hónap

Hitelfedezeti biztosításának 2 havi díját jóváírjuk


A hirdetésben szereplő 7,95%-os kamatmérték az aktív számlahasználat feltételeinek vállalása és a jövedelem kedvezmény feltételeinek teljesítése esetén érhető el. A kedvezmény nélküli kamat mértéke 17,95%. Az egyes kedvezmények részletes feltételeit a Fedezetlen Hitelek Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza.

Raiffeisen Személyi Kölcsön Hitelfedezeti Biztosítás (UNIQA) 2018. évi téli promóció:
Gondoskodjon családja anyagi biztonságáról és igényeljen személyi kölcsöne mellé Hitelfedezeti Védelmet! Amennyiben most igényel, az első két havi biztosítási díjat jóváírjuk Önnek. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a vonatkozó biztosítási feltételben. Az akció részleteit a Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza. A Raiffeisen Személyi kölcsön Hitelfedezeti Védelem az UNIQA Biztosító Zrt. terméke.

Referencia THM-értékek a vonatkozó jogszabály alapján:

Választott kedvezmény THM érték (%) 1 millió Ft-ig THM érték (%) 1 millió Ft felett
Aktív számlahasználat és jövedelem 9,4% 9,0%
Kedvezmény nélkül 20,8% 20,4%

A THM meghatározása az aktuális feltételek, a havi számlavezetésidíj-mentes Bázis 2.0 Számlacsomag, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM-kalkuláció során az ügyleti kamat, a hitelbírálati díj és a Raiffeisen DirektNet rendszeren keresztül kezdeményezett egyszeri eseti átutalási megbízás díja került figyelembevételre. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A Bank nem írja elő számlavezetési díjhoz kötött számla meglétét a kölcsönszerződés megkötéséhez. A vonatkozó jogszabály alapján a 200.000 és 1.000.000 Forint kölcsönösszeg közötti Raiffeisen Személyi Kölcsönök THM értékei 500.000 Forint összegű, 3 éves futamidejű, az 1.000.000 Ft minimum kölcsönösszegű kedvezményes ajánlatok esetén 1.000.000 Ft összegű, 3 éves futamidejű, az 1.000.000 Forint feletti kölcsönösszegre vonatkozó ajánlatok THM értékei a 3.000.000 Forint összegű, 5 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan kerültek meghatározásra.
A Raiffeisen Személyi Kölcsön termékre vonatkozó aktuális feltételeket a mindenkor hatályos Fedezetlen Hitelek Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza.
Kérjük, a kölcsönigénylést megelőzően mérlegelje háztartása teherviselő képességét! Felhívjuk szíves figyelmét a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjára, az ott található termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra, valamint az MNB tájékoztatójára a túlzott eladósodottság kockázatairól!

KEDVEZMÉNYEINKKEL CSÖKKENTHETI
KÖLCSÖNE KAMATÁT

7% jövedelem kedvezmény

7% jövedelem kedvezmény

 • 250 ezer Ft havi nettó jövedelemtől
 • 1 millió Ft, vagy annál nagyobb kölcsönösszegre
 • a kölcsönnek nem lehet célja a Raiffeisen Banknál fennálló hitel/kölcsöntartozás kiváltása
3% aktív számlahasználat

3% aktív számlahasználat

 • havonta a havi nettó minimálbérnek megfelelő összeg érkezzen Raiffeisen számlájára
  (2018.01.01-től 91 770 Ft)
 • havonta mindössze 4 tranzakciót kell indítania az alábbiak közül: bankkártyás/OKOSkártyás készpénzfelvétel, bankkártyás/OKOSkártyás vásárlás, eseti vagy állandó átutalás, csoportos beszedés

A tájékoztatás nem teljes körű. Az egyes kedvezmények részletes feltételeit a Fedezetlen Hitelek Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza.

REPREZENTATÍV PÉLDA

Aktív számlahasználathoz kapcsolódó kedvezmény igénybevételével és jövedelem kedvezmény igénybevételével: kölcsönösszeg: 1.500.000 Ft, futamidő: 60 hónap, kedvezményes hitelkamat mértéke: 7,95%, hitelkamat típusa: rögzített, THM: 9,0%, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 1.845.973 Ft, hitel teljes díja: 345.973 Ft, hitelbírálati díj: 15.000 Ft, eseti átutalási megbízás kalkulált díja: 8.250 Ft, kamat összege: 322.723 Ft, havi törlesztőrészlet összege: 30.379 Ft, Kedvezmény típusa és mértéke: aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezmény (3%) és jövedelem kedvezmény (7%). A feltételek változása a feltüntetett adatokat módosítja. További információ a Részletek pont alatt.

Aktív számlahasználathoz kapcsolódó kedvezmény igénybevételével: kölcsönösszeg: 1.000.000 Ft, futamidő: 60 hónap, kedvezményes hitelkamat mértéke: 14,95%, hitelkamat típusa: rögzített, THM: 16,8%, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 1.441.322 Ft, hitel teljes díja: 441.322 Ft, hitelbírálati díj: 10.000 Ft, eseti átutalási megbízás kalkulált díja: 5.500 Ft, kamat összege: 425.822 Ft, havi törlesztőrészlet összege: 23.764 Ft, Kedvezmény típusa és mértéke: aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezmény (3%). A feltételek változása a feltüntetett adatokat módosítja. További információ a Részletek pont alatt.

Kamatkedvezmény nélkül: kölcsönösszeg: 1.000.000 Ft, futamidő: 60 hónap, hitelkamat mértéke: 17,95%, hitelkamat típusa: rögzített, THM: 20,4%, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 1.537.474 Ft, hitel teljes díja: 537.474 Ft, hitelbírálati díj: 10.000 Ft, eseti átutalási megbízás kalkulált díja: 5.500 Ft, kamat összege: 521.974 Ft, havi törlesztőrészlet összege: 25.366 Ft. A feltételek változása a feltüntetett adatokat módosítja. További információ a Részletek pont alatt. További reprezentatív példákért kattintson.

Fontosabb termékjellemzők Igényelhető kölcsönösszeg: 200.000 Ft - 5.000.000 Ft
Igényelhető futamidő: 3 év - 7 év
Kamat: 7,95% - 17,95%
THM: 8,7% - 20,8%
A minimum THM érték 7,95% kamat, 1% hitelbírálati díj, 7 éves futamidő, és 3.400.000 Ft feletti kölcsönösszeg esetén, a maximum THM érték 17,95% kamat, 1% hitelbírálati díj, 3 éves futamidő és 3.500.000 Ft alatti kölcsönösszeg esetén érvényes.

MEGLÉVŐ HITELÉT KEDVEZŐBBRE CSERÉLNÉ?

Pénz

Csökkentse havi hitelterheit egyetlen
összevont kölcsönnel.

Bővebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN KISOKOS

Önnek ajánljuk a Raiffeisen Személyi Kölcsönt, ha
 • kiszámítható és biztonságos kölcsönt szeretne,
 • gyors és hatékony segítséget keres pénzügyi nehézségek, nem várt események finanszírozására,
 • nagyobb kiadásokat szeretne most megvalósítani, mint lakásfelújítás vagy korszerűsítés, tartós fogyasztási cikk vásárlás,
 • új autót szeretne vásárolni, vagy a régi autóját szeretné lecserélni,
 • belevágna végre egy régóta tervezett hobbiba, mint a fényképezés, kerékpározás, zongorázás, varrás vagy búvárkodás,
 • meglévő hiteleit szeretné kedvezőbbre cserélni
A kölcsönigénylés minimális általános feltételei:
 • Betöltött 18. életév.
 • Ha az életkor a kölcsön igénylésekor 25 év alatt van, vagy a kölcsön lejáratakor meghaladja a 70. évet, olyan adóstárs bevonása szükséges, akinek életkora az igényléskor 25 év felett, a kölcsön lejáratakor 70 év alatt van, és megfelel a további hiteligénylési feltételeknek is.
 • Magyarországi állandó lakcím vagy tartózkodási engedély.
 • Minimum 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony a jelenlegi munkahelyen és már lejárt próbaidő. Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások - Kft., Bt., Kkt. - tulajdonosai esetén minimum 12 hónapos folyamatos gazdasági tevékenység.
 • Egyedüli igénylőként minimum 100.000 Ft, adóstárssal minimum 80.000 Ft/fő igazolt havi nettó jövedelem.
 • Vezetékes vagy mobil telefonos elérhetőség.
 • Legalább kéthavi aktív, lakossági bankszámla-múlt bármely magyarországi pénzintézetnél, amely egyéni vállalkozók esetén egyéni vállalkozói bankszámlamúlttal helyettesíthető.
 • A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nem tartalmaz az igénylőre vonatkozóan mulasztással, visszaéléssel vagy adósságrendezési eljárással kapcsolatos információt.
 • Nem Raiffeisen Bank által nyújtott hitel kiváltása esetén további feltétel, hogy a kiváltásra kerülő kölcsön/hitel legalább 6 hónapja fennálljon és a fennálló tartozás/a hitelkeret ügyletenként legalább 100.000 Ft összegű legyen, valamint a hitellel/kölcsönnel kapcsolatos fizetési kötelezettségét az ügyfél késedelem nélkül teljesítse.
A Bank egyedi döntés alapján, illetve egyes terméktípusoknál a fenti feltételektől eltérhet. A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet figyelembevételével a Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az elfogadható jövedelmek köréről, és azok igazolásának módjáról.

További általános információért kérjük, tanulmányozza át Hitelkisokosunkat.

Visszahívást kérek!